Veca Logopedie

Caroline Vercauteren

Meer Info

wave wave

Hoofdinhoud

tekening van kinderen

Welkom!

VECA logopedie is gelegen te Maldegem. U kunt steeds op afspraak langskomen. Huis- of schoolbezoeken in Maldegem, Kleit, Adegem, Donk, Middelburg, Sijsele, Balgerhoeke… zijn steeds mogelijk. Onze praktijk heeft 2 logopedisten: Caroline Vercauteren en Nele Ghyoot. VECA logopedie is ondertussen ook multidisciplinair uitgebreid met een psychodiagnostisch deel. Dit wordt verzorgd door Evelyne Vercauteren.

Doelgroep

 • Leerproblemen

  Dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (spellingsstoornis), dyscalculie (rekenstoornis), problemen met het studeren (bij zowel lagere schoolkinderen, leerlingen uit het secundair onderwijs of volwassenen)

 • Problemen met spraak en taal bij ouderen

  Afasie en dysartrie (na bijvoorbeeld beroerte, tumor, ongeluk, operatie)

 • Articulatieproblemen

  Uitspraak bij kinderen, jongeren of volwassenen, uitspraak bij studenten (onderwijs, logopedie)

 • Taalproblemen

  Taalachterstand bij (jonge) kinderen of lagere schoolkinderen

 • Myofunctionele problemen

  Duimzuigen, open mond gedrag, orthodontische behandeling, tongpersen

 • Slikproblemen

  Verkeerd slikgedrag (vnl bij kinderen), dysfagie (door bv een hersenletsel, operatie, chemotherapie of aandoeningen aan het zenuwstelsel zoals bv Parkinson, MS…)

 • Fonologische processen

  Onvoldoende verstaanbare kinderen (vanaf 2 jaar) doordat spraakklanken niet goed worden geproduceerd en/of onderling worden verwisseld

 • Geheugenproblemen

  Door ziekte

 • Laryngectomie

  Het verwijderen van het strottenhoofd. Ademhaling via de neus, mond en luchtpijp naar de longen wordt onderbroken.